Życzymy udanych zakupów oraz ... SŁODKICH SNÓW !

Szukaj

Urlop ojcowski – co powinien wiedzieć każdy tata?

, 20 kwiecień 2021
Urlop ojcowski  – co powinien wiedzieć każdy tata?

Urlop ojcowski jest przywilejem, z którego rokrocznie decyduje się skorzystać coraz więcej ubezpieczonych mężczyzn, którzy chcą zaangażować się w opiekę nad małym dzieckiem. Czy jest on tym samym, co urlop tacierzyński? Czy każdy tata może skorzystać z tego typu świadczenia? Kiedy trzeba złożyć wniosek o urlop ojcowski, oraz jaka jest długość i wymiar tego świadczenia?

Urlop ojcowski – kto może z niego skorzystać?

Z urlopu ojcowskiego (uwaga – to nie to samo co urlop tacierzyński) może skorzystać ojciec dziecka, który na dzień złożenia wniosku pozostaje w stosunku pracy, bez względu na to, czy zatrudniony jest na czas określony czy nieokreślony. Przywilej ten przysługuje ponadto tylko tym ojcom, którzy wychowują swoje dziecko biologiczne bądź przysposobione – nie mogą zatem z niego skorzystać ojcowie, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub nie utrzymują z dzieckiem kontaktów. Mogą natomiast z niego skorzystać ojcowie, którzy nie są w związku małżeńskim z matką dziecka (nie brali z nią ślubu bądź się rozwiedli), o ile zajmują się wychowaniem dziecka. Ważną informacją jest również fakt, że urlop ojcowski przysługuje nie tylko „świeżo upieczonym rodzicom” – ojciec dziecka może wykorzystać go w czasie do 2 lat od narodzin dziecka lub jego przysposobienia. Jeśli jednak ojciec nie dopilnuje terminu, urlop ojcowski przepada. Wniosek pisemny o udzielenie urlopu ojcowskiego należy złożyć nie później niż tydzień przed jego planowanym rozpoczęciem. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a także oświadczenie, że nie skorzystało się wcześniej z tego przywileju przysługującego na dane dziecko. Jeśli wniosek o urlop ojcowski zostanie złożony prawidłowo, pracodawca ma obowiązek go uwzględnić, w innym przypadku musi liczyć się z grzywną.

Urlop ojcowski – ile trwa?

Czas trwania urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie, bez względu na to, czy mowa o urlopie ojcowskim na jedno dziecko czy na bliźnięta, trojaczki itp. Trzeba również zaznaczyć, że tydzień liczony jest tu jako 7 dni kalendarzowych, więc urlopu ojcowskiego nie będą przedłużały weekendy i ewentualne święta. Warto pamiętać również, że urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo bądź w dwóch częściach. Jendak każda z nich nie powinna być krótsza niż tydzień. Jeśli ojciec dziecka zatrudniony jest na umowę na czas określony, która kończy się w trakcie urlopu ojcowskiego, urlop zostanie skrócony do ostatniego dnia stosunku pracy. Składając wniosek o urlop ojcowski należy pamiętać, że można wykorzystać go również w momencie, gdy matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Warto również dodać, że matka ma prawo zrzec się sześciu z przysługujących jej dwudziestu tygodni urlopu macierzyńskiego na poczet ojca – wówczas będzie to urlop tacierzyński. Nie działa to jednak w drugą stronę – ojciec nie może zrzec się urlopu ojcowskiego na poczet matki.

Urlop ojcowski – podstawa wymiaru
i ochrona pracownika

W trakcie urlopu ojcowskiego, ojciec otrzyma zasiłek obowiązujący na warunkach zasiłku macierzyńskiego, czyli 100% podstawy wymiaru – tak samo będzie, gdy ojciec zdecyduje się na urlop tacierzyński. Składając wniosek o urlop ojcowski nie trzeba również obawiać się o pracę, ponieważ ochrona pracownika wygląda wówczas tak jak w przypadku kobiety na urlopie macierzyńskim. W związku z powyższym ojciec dziecka, który decyduje się na urlop ojcowski ma prawo do ciągłości pracy oraz do powrotu na stanowisko, które zajmował wcześniej bądź równoważnie.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów